Termeni si Conditii

Definitii

Platforma online INVESTESCU.ro apartine VYPNETWORK SRL (CUI: RO34743905) si WEBDEPO SRL (CUI: 49112155)

TVA
Preţurile afişate în acest website pot include TVA 19% sau pot sa nu includa (dupa caz, va fi specificat). TVA înseamnă „taxa pe valoare adăugată”, şi este aplicată în întreaga Uniune Europeană.
Investescu va livra produsul final in format electronic, de pe serverul propriu, si poate muta acest produs (website) doar dupa finalizarea completa a platii agreate. Daca plata nu a fost efectuata complet, clientul isi pierde dreptul asupra produsului si Investescu nu poate fi tras la raspundere pentru refuzul clientului de a achita suma integrala.

Termen de livrare
Termenul de livrare al serviciilor noastre variaza, in functie de proiect si de intelegerea contractuala cu beneficiarul.

Frauda
În scopul accesării şi utilizării anumitor secţiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declaraţi că vă asumaţi integral responsabilitatea pentru toate şi oricare dintre activităţile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideţi pe website şi, în consecinţă, vă sfătuim să asiguraţi securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl deţineţi este compromisă, trebuie să anunţaţi imediat administratorul site-ului. VYPNETWORK (https://www.investescu.ro) nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terţilor de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

Drept aplicabil
Prin folosirea site-ului INVESTESCU (https://www.investescu.ro), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi condiţiile de utilizare şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori şi administratorii INVESTESCU (https://www.investescu.ro) sau asociaţii / partenerii / afiliaţii acestuia.

În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Politica de confidentialitate
Investescu.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului si contractelor cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe investescu.ro, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite.

INVESTESCU. se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.investescu.ro, prin completarea formularelor de înregistrare şi comandă, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

INVESTESCU nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduieşte site-ul, sau acţiunilor neautorizate ale unor terţe persoane.

INVESTESCU nu îşi asumă responsabilitatea pentru continutul website-urilor realizate, acesta fiind in totalitate responsabilitatea beneficiarului contractant.

Pentru informare şi suport, ne puteţi contacta folosind formularul de contact.

Limitare de responsabilitate
Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe site şi orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la orice fel de pierderi. Informaţiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal. Informaţiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel intr-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

VYPNETWORK S.R.L., C.U.I.: RO34743905, Nr. R.C.: J13/1508/2015, Strada Viitorului nr 58-58A, Mihail Kogalniceanu, Constanta.

WEBDEPO S.R.L., CUI: 49112155, Nr. R.C.: J40/21522/2023, INTR. GHEORGHE SIMIONESCU, NR.19, AP.B26, Sector 1, Bucuresti